Betanzos

Sede electrónica do Concello de Betanzos

imagen 17:15:12 Luns 22 de xaneiro 2018 Actualizar data e hora

Verificación de documentos

Verificación de documentos

O Código de Verificación garante, mediante o cotejo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 27.3.c da Lei 39/2015, de 1 de octubre, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).

Devandito código (CVD) atópase no lateral esquerdo de cada documento.

Imaxe CVD

Introduza o código para comprobar a súa autenticidade: